Duurzaamheidsplatform Heerenveen

Kenniscentrum, initiator en partner voor duurzame ontwikkeling” 

Eind 2007 werd vanuit particulier initiatief met de activiteiten gestart. Uitgangspunt vormden de bedreigingen van ons klimaat en de natuur en de steeds dichterbij komende uitputting van de grondstoffen op onze aarde. De activiteiten waren in de beginjaren vooral gericht op bewustwording, voorlichting, educatie en acties gericht op energiebesparing en aanschaf van apparaten tbv duurzame energie etc. Daarbij werd veel samengewerkt met in die sfeer actieve bedrijven. Het zwaartepunt lag in het begin vooral richting particulieren maar inmiddels zijn we ook zeer actief  richting bedrijfsleven, ook buiten de regio Heerenveen. Voor particulieren zijn er inmiddels ook veel andere goede info-bronnen zoals bijv. www.milieucentraal.nl.                                                                                                                         

Organisatie:  vanaf begin 2010 zijn onze activiteiten ondergebracht in de onafhankelijke particuliere Stichting Duurzaamheidsplatform Heerenveen(DPH). Binnen het platform zijn  5 personen actief en daarbuiten kan het platform gebruik maken van een groot netwerk van kennis en expertise.

Vanaf 2016 zijn de activiteiten van het platform verbreed binnen het kader van de Global Goals. De uitwerking daarvan is in het volgende te vinden onder Thema, Activiteiten en Nieuws